ALGEMENE VOORWAARDEN QUENO
 • Ik geef QUENO Sport & Fitness toestemming om de contributie automatisch af te laten schrijven van mijn bankrekening.
 • Een lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Wijzigingen en/of beëindiging van het lidmaatschap dient minimaal 1 maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode schriftelijk, voorzien van een handtekening, te worden gedaan. Aan de balie van QUENO worden wijziging-, uit- en inschrijvingsbewijzen verstrekt. [Online abonementen kunnen via mail worden opgezegd. westerbork@queno.nl]
 • Het contributiegeld wordt per automatische incasso geïnd. Contante betaling is alleen mogelijk bij een jaar lidmaatschap en dient vooraf te geschieden. Restitutie is niet mogelijk.
 • Bij onterechte terugboekingen, worden €10,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Inschrijfgeld €20,- / wijziging abonnement €5,- / Online abonnementen, PT en Goud of hoger betalen geen inschrijfgeld.
 • QUENO Sport & Fitness en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele ongevallen, schade aan en/of zoekraken van persoonlijke eigendommen.
 • De “ondergetekende”verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel door hem/haar wordt gedragen. De cursist is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich mee brengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van die beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 • Tijdens het zomerrooster (juli/augustus) is QUENO Sport & Fitness beperkt geopend.
 • QUENO Sport & Fitness is op feestdagen en tussen kerst en oud & nieuw gesloten.
 • In alle ruimten is het dragen van sportkleding en schone sportschoenen verplicht. Tijdens het trainen is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
 • QUENO Sport & Fitness behoudt zich het recht tussentijds de prijzen te wijzigen / abonnementstructuur aan te passen.
 • PT gaat altijd op afspraak, wanneer een afspraak niet doorgaat zonder afmelding , kan er niet worden ingehaald. Mocht een PT-sessie worden gecanceld dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het plannen van een nieuwe afspraak. De PT is onder begeleiding van verschillende instructeurs van QUENO Sport & Fitness. Er wordt geen vaste trainer aan een cursist gekoppeld.
 • AGV wet. Wanneer een abonnement wordt beëindigd verwijderen wij alle gegevens van de klant m.u.v. naam en mail adres voor eventuele latere mailing. Het inschrijfformulier en eventuele intake en/of follow-up formulieren worden vernietigd net als eventuele fitness schema’s op het moment dat de laatste betaling is voldaan. QUENO Sport & Fitness vernietigd elke 6 maanden alle formulieren welke langer dan 12 maanden geleden zijn ingevuld zoals intake, follow-up en fitness schema’s m.u.v. het inschrijfformulier.