PERSONAL TRAINING

Door dit formulier te verzenden geef ik aan dat ik akkoord ga met de navolgende voorwaarden:
 Ik geef QUENO toestemming om de contributie automatisch af te laten schrijven van mijn bank- of girorekening.
 Dit lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Wijziging en/of beëindiging van het lidmaatschap dient minimaal 1 maand voor het verstrijken de abonnementsperiode schriftelijk, voorzien van handtekening, te worden gedaan. Aan de balie van QUENO worden wijzigings-, uit- en inschrijvingsbewijzen verstrekt.
 Abonnementen worden aangegaan voor de duur van minimaal 3 maanden, bij kortingsactie betalend lidmaatschap minimaal 3 maanden.
 Het contributiegeld wordt per automatische incasso geïnd. Contante betaling is alleen mogelijk bij een jaar lidmaatschap, contante betaling dient vooraf te geschieden. Restitutie is niet mogelijk. Bij onterechte terugboekingen, worden € 10 ,– administratiekosten in rekening worden gebracht. Inschrijfgeld € 20,– , wijziging abonnement € 5,– PT & Goud of hoger betalen geen inschrijfgeld. Er wordt €15,- in rekening gebracht voor verlies of niet retourneren van druppel bij eind lidmaatschap
 QUENO en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele ongevallen, schade aan en/of zoekraken van persoonlijke eigendommen.
 De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel door hem/haar wordt gedragen. De cursist is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich mee brengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van die beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 Tijdens het zomerrooster (juli en augustus) is QUENO beperkt geopend en op feestdagen en tussen kerst en oud & nieuw gesloten.
 In alle ruimten is het dragen van sportkleding en schone sportschoenen verplicht. Tijdens het trainen is het gebruik van een handdoek verplicht.
 Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
 QUENO behoud zich het recht tussentijds de prijzen te wijzigen / abonnement structuur aan te passen.
 PT gaat altijd op afspraak, wanneer -een afspraak niet doorgaat zonder afmelding 12 uur van te voren, kan er niet worden ingehaald. Mocht een PT sessie worden gecanceld dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het plannen van een nieuwe afspraak. De PT is onder begeleiding van verschillende instructeurs van QUENO. Er wordt geen vaste trainer aan een sporter gekoppeld.
 16/7 OPENING: QUENO staat onder 24/7 videobewaking voor veiligheidsdoeleinden. We raden leden aan om te allen tijde voorzichtig te zijn en alleen buiten reguliere openingstijden te sporten wanneer je je goed voelt en geen ziekte verschijnselen hebt.
 Neem tijdens 16/7 training altijd een telefoon mee. Een gratis dect-telefoon is beschikbaar als u niet over een eigen telefoon beschikt.
 Laat nooit anderen binnen. Als er toch niet-leden tot de club worden toegelaten, zullen hier passende maatregelen tegen genomen worden.
 Bel altijd 112 in geval van bedreiging of behoefte aan medische hulp.
 Blessures en eerste hulp: Voor lichte verwondingen (snijwonden, schaafwonden, etc.) is een EHBO-kit beschikbaar op de training vloer.
Voor ernstige verwondingen die medische behandeling nodig hebben, belt u 112. Voor reanimatie is een AED aanwezig, deze hang naast de voordeur aan de Hoofdstraat (normale entree). Meld alle verwondingen en incidenten zo spoedig mogelijk aan de club door te mailen westerbork@queno.nl
 In het geval van een stroomstoring zullen de noodlampen blijven branden. Ga meteen naar de uitgang en sluit de deur.
 In het geval van een brand, of als je rookgeur ruikt of rook ziet, verlaat het gebouw direct. Bel 112.

QUENO

Sport & Fitness

Hoofdstraat 55 | 9431 AC WESTERBORK | 0593 – 552895
KVK 55732925 | BTW 851838716B01
algemene voorwaarden